เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนจำลอง "โรงเรียนลูกบาศก์"


เอนทรี่ที่เกี่ยวข้อง: TAGCS5601 - ตัวฉันกับการเตรียมรับสมาชิกใหม่ (บลอกโรงเรียน)


เอนทรี่ที่ "ควร" อ่านประกอบ

- Database 1.3 ว่าด้วยครูเอิร์ธ (ขึ้นปีการศึกษา 2556)
- แผนผังหอสังเกตการณ์โรงเรียนลูกบาศก์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TAG CS 5601

สำหรับครู1. คุณชื่ออะไร

--->  ถ้าชื่อจริง-นามสุกลก็ "เอกภพ  สุริยวงศ์" ส่วนชื่อเล่น "ครูเอิร์ธ" ครับ


2. คุณสอนวิชาอะไร

1. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (วิชาบังคับสำหรับสายวิทย์ทั้งสองเทอม ม.4-ม.6)
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ (วิชาบังคับสำหรับสายศิลป์ ม.5 เทอม 2)
3. ภาษาญี่ปุ่น 1 (วิชาเลือก - เข้ามาสอนชั่วคราว จนกว่าจะมีครูคนใหม่ประจำวิชานี้)


3. ลองให้คะแนนตัวเองเรื่องการเข้าหาคนที่ไม่รู้จักทั่วไป (-10 ปฏิเสธ   0 เรื่อย ๆ  10 อยากเข้าหา)

---> ประมาณ +3 ครับ


4. แล้วถ้าเป็นเด็กนักเรียนใหม่ล่ะ (ยังไม่รู้นิสัย เอาแค่ว่าใจเปิดรับเท่าไหร่)

---> ประมาณ +5 ครับ


5. แล้วถ้าเป็นครูใหม่ล่ะ (ยังไม่รู้นิสัย เอาแค่ว่าใจเปิดรับเท่าไหร่)

---> ประมาณ +7 ครับ


6. ภาพลักษณ์+นิสัยของคุณ จากมุมมองคนนอก โดยสรุป (เอาที่เด่น ๆ)

--->
ภาพลักษณ์ภายนอก = หนุ่มแว่นร่างสูง สวมเสื้อคอโปโลและกางเกงขายาวประจำ (ถ้าเป็นวันศุกร์จะใส่ชุดพื้นเมือง) มักยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

นิสัย = ใจดี เป็นกันเอง เป็นคนออกแนวชิวๆสบายๆเรื่อยๆ 

ถามเรื่องเด็กนักเรียนใหม่


7. เด็กที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกในแง่บวก (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก +5 ถึง +10)

---> เห็นแก่ส่วนรวม สุภาพ มีมารยาทและสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ เรียบร้อย  และใฝ่หาความรู้ (มีความรู้สึกในแง่บวกมากขึ้น หากมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน)


--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

---> ถ้าเจอกันก็อาจจะยิ้มทัก หรือทักไปเลย พูดคุยกันบ้างในเรื่องทั่วๆไป หากเห็นว่าดูเหมือนกำลังมีปัญหา อาจจะถามไถ่เรื่องนี้ และถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่พอช่วยเหลือได้ ก็จะเสนอความช่วยเหลือ


8. เด็กที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกในแง่ลบ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก -5 ถึง -10)

---> ประเภท"เกรียน"  ไม่มีมารยาทและสัมมาคารวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ เห็นแก่ตัว เป็นคนที่วัตถุนิยม แบ่งชนชั้นฐานะ และไม่คิดจะขวนขวายหาความรู้แม้แต่วิชาเดียว

--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

---> ถ้าเห็นว่าอยู่ในระดับที่พูดคุยกันได้ ก็จะตักเตือนบ้างให้พอรู้ตัว (ไม่ใช้คำรุนแรง) แต่ถ้าอยู่ในระดับที่การพูดคุยไม่ช่วยอะไรเลย ก็จะหลีกเลี่ยงไป ไม่ก็ถามคำตอบคำเป็นบางครั้ง


9. คิดว่าหากมีการรับสมัครนักเรียนใหม่เหมือนปีก่อน คุณจะไปอยู่ที่ไหนบ้าง

--->
9.00 - 11.00 น. ทำงานวิจัยเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่หอสังเกตการณ์

11.20 - 11.50 น. กินข้าวเที่ยงที่ศาลาเรือนไทย (ข้าว+แกงป่าทะเล+น้ำพริกปลาทู รสค่อนข้างจัดเพราะทำปิ่นโตมากินเอง)

12.10 - 12.50 น. ไปตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศที่ดาดฟ้าหอสังเกตการณ์ กับอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำทะเล ที่ศาลาริมทะเล

13.00 - 15.00 น. เล่นกลองพื้นบ้านไทย (กลองสะบัดชัย), เกาหลี (รำกลองจังโก, เดี่ยวกลองจังโก) ที่ห้องดนตรีไทย ทั้งนี้ช่วงรำกลองจังโก ครูเอิร์ธจะใส่หมวกผูกริบบิ้นเท่านั้น ไม่เปลี่ยนชุดถามเรื่องครูใหม่


10. ครูที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก +5 ถึง +10)

---> มีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน (เช่น ดาราศาสตร์, ประวัติศาสตร์) ,สบายๆ อัธยาศัยดี, เห็นแก่ส่วนรวม, ให้ความสำคัญกับหน้าที่และมีความเป็น "ครูอาชีพ"


--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

---> พูดคุยด้วย, ทำเครื่องดื่มมาให้, ชวนไปเที่ยววัด พิพิธภัณฑ์ งานเทศกาลหรืองานวิชาการ ,หากเห็นว่ามีปัญหาจะเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วง และเสนอความช่วยเหลือหากเห็นว่าทำได้


11. ครูที่เป็นแบบไหน ที่คุณรู้สึกไม่ชอบ (ทั้งกายภาพและนิสัย) (คนที่คุณรู้สึก -5 ถึง -10)

---> เห็นแก่ตัว วัตถุนิยม แบ่งชนชั้นฐานะ หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ดีกับคนในโรงเรียน ไม่ให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตนเอง ทำอาชีพครูไปวันๆ และดูถูกในสิ่งที่ชอบ (เช่น ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์)


--แล้วคุณจะทำตัวอย่างไร

---> พยายามหลีกเลี่ยง หรือมีท่าทีเย็นชาถึงแม้จะยิ้มอยู่


12. คุณมักจะทำอะไรอยู่ในห้องพักครู ช่วงที่มีคนสมัครเป็นครูใหม่เข้ามาเยี่ยมห้องพักครู

--->
เตรียมการสอน ตรวจการบ้าน หรือออกข้อสอบ 45%

อ่านหนังสือฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือไม่ก็ภาษาญี่ปุ่น 25%

ชงเครื่องดื่มอุ่น/เย็นขึ้นกับสภาพอากาศให้เพื่อนครู (ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นครูอีฟ) หรือคุยเล่นกับเพื่อนครู 10%

เล่นเน็ต ฟังเพลง ทำงานวิจัยด้านดาวเคราะห์ในโน้ตบุ๊ค 10%

เปิดศึกชิงขนมกับเพื่อนครู (โดยเฉพาะครูสายฟ้า)/หาโอกาสแกล้งครูโอ (ไม่เข้าไปแกล้งโดยตรง จะแกล้งเมื่อมีปัจจัยและโอกาสที่เหมาะสม) 10% 


13. ครูที่คุณสนิทหรือมักจะอยู่ด้วยกัน

--->   ครูอีฟ, ครูโอ, ครูสายฟ้า, หมอโชค, ครูกช, ครูเซน


14. ครูที่ไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณในช่วงนี้

--->   ไม่มีเป็นพิเศษครับ

 

อื่นๆ

15. อยากเสริมอะไรที่ไม่มีในแบบสอบถามให้เพิ่มได้ตรงนี้

--->

- คาแรกเตอร์ครูเอิร์ธจะคล้ายๆกับ "ไทยคุง" ในเฮตาเลียน่ะครับ (หนุ่มแว่นยิ้มแย้มแจ่มใส)

- ถึงแม้ครูเกือบทั้งหมดจะรู้ปมด้อยประเด็น "ต้อหิน" ที่ตาทั้งสองข้างแล้ว ยกเว้นครูเซน (ครูเอิร์ธผ่าตัดตามาในช่วงปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2554) แต่ครูเอิร์ธจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กับผู้สมัครเด็ดขาด อาจมีพิรุธเช่น ซุ่มซ่ามบ้าง แต่ครูเอิร์ธจะรีบเปลี่ยนเรื่อง และบอกว่าเป็นเพราะตนสายตาสั้น

- ช่วงรับสมัครรุ่น 6 นี้เป็นฤดูร้อนแล้ว ดังนั้นครูเอิร์ธจะไว้ผมสั้นจนเกือบสกินเฮด (แต่ไม่เกรียนเท่าตอนเพิ่งสึก)
 
- เวลาเรียกอีกฝ่ายจะเรียกด้วยชื่อจริง ถ้าสนิทกันมากๆจะเรียกด้วยชื่อเล่น
(ตอนนี้มีอยู่ 6 คนคือ ครูสายฟ้า หมอโชค ครูอีฟ ครูโอ ครูกชและครูเซน)

- เนื่องจากว่าปีการศึกษา 2556 นี้เป็นปีที่ครูเอิร์ธทำงานที่โรงเรียนลูกบาศก์เป็นปีสุดท้าย ครูเอิร์ธจะไม่พูดเรื่องการลาออกไปเรียนต่อให้นักเรียนหรือครูที่มาสมัครฟัง (เพราะคิดว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรก)

หากเป็นนักเรียนที่สมัครเข้าสายวิทย์ คงได้เรียนกับครูเอิร์ธ ตอน ม.4 (วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ พาร์ทธรณีวิทยา)

หากเป็นนักเรียนที่สมัครเข้าสายศิลป์ จะไม่ได้เรียนกับครูเอิร์ธ (เพราะครูเอิร์ธสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ช่วง ม.5 เทอม 2 ดังนั้น ครูเอิร์ธจะสอนวิชานี้รุ่นสุดท้ายที่นักเรียนรุ่น 5) -> หากมีการถามว่าจะได้เรียนกับครูเอิร์ธไหม? ครูเอิร์ธจะตอบกลับประมาณว่า "ตอนนั้นตนคงไปเรียนต่อแล้ว เสียดายที่คงไม่ได้สอน"
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

@thoughtstream จะรอนะครับbig smile  /ที่ออกนี่มีเหตุผลทั้งของตัวละคร (เรียนต่อ) และ ผปค.ด้วยน่ะครับ แฮะๆ
เพิ่งมาเห็นว่าครูเอิร์ธจะออกแล้วเหรอคะ? O.o!!! ตายละ ทีนี้แม่ครูกชต้องรีบเอาลูกสาวมาเล่นด้วยแล้วสินะคะเนี่ย ฮ่าๆๆ ^^!

#1 By ครูกช on 2013-03-11 22:06