เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมู Exteen World Academy W ที่มีการแปลงเมืองหรือจังหวัดให้เป็นตัวละครนักเรียนเป็นธีมหลักครับ
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

ชื่อเมือง แทจอน (Daejeon, อักษรฮันกึล: 대전, อักษรฮันจา: 大田)

 

คำว่า “แท” (/) = ใหญ่, ยิ่งใหญ่ ส่วน “ช็อน” (/) = ท้องทุ่ง, ผืนนา ชื่อของเมืองจึงแปลว่า “ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่”  
 
 
 
ทวีป เอเชีย     ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
 
 
 
ชื่อมนุษย์ โฮ ฮันบัด (Ho Han-Bat, อักษรฮันกึล: 호한밭, อักษรฮันจา: 湖太田)
 
 
 

ที่มาของชื่อมนุษย์

นามสกุล "โฮ" () แปลว่าทะเลสาบ มาจากการที่เมืองแทจ็อนอยู่ในภูมิภาคโฮซอ (Hoseo: 호서) ซึ่งรวมจังหวัดชุงช็องใต้ (ชุงช็องนัมโด), จังหวัดชุงช็องเหนือ (ชุงช็องบุกโต), เมืองแทจ็อน และเมืองเซจง

 

ชื่อ "ฮันบัด" เป็นชื่อเดิมของพื้นที่บริเวณที่ตั้งเมืองแห่งนี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น “แทจ็อน” ที่ใช้กันในปัจจุบัน  
 
 
แผนที่แสดงภูมิภาคโฮซอ (สีน้ำตาลเข้ม) ที่รวมจังหวัดชุงช็องใต้ (ซ้าย), เมืองแทจ็อน (กลาง) และจังหวัดชุงช็องเหนือ (ขวา)
[ที่มาของรูป: wikipedia]
 

 

อายุร่างมนุษย์ 16 ปี

 

 


อายุจริง

600 กว่าปี (ยึดจากการเริ่มเรียกชื่อเดิม “ฮันบัด” ช่วงประมาณปี ค.ศ.1413)

 

 

 

เพศ ชาย      ส่วนสูง/น้ำหนัก 176 cm/64 kg

 

 

วันเกิด

11 มกราคม (ยึดตามวันที่ทางรถไฟสายโฮนัมสร้างเสร็จ ในปี ค.ศ.1914 ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แทจ็อนขยายตัวกลายเป็นเมืองใหญ่)
 
 
 
 ภาษา

 

- ภาษาหลักคือภาษาเกาหลี รองลงมาคือภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะบรรดาศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์), ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (อ่านตัวอักษรจีนออก แต่อ่านออกเสียงแบบภาษาจีนไม่ได้)

 

- ภาษาท้องถิ่น: ภาษาเกาหลีสำเนียงจังหวัดชุงช็อง (충청도 사투리 “ชุงช็องโด ซาทูรี”) ซึ่งขึ้นชื่อว่าสำเนียงนี้จะพูดกันช้ากว่าภาษาเกาหลีสำเนียงอื่นๆอยู่เล็กน้อย และรูปกริยาหรือคำคุณศัพท์ในเกาหลีที่ผันเป็นรูปทั่วไป ซึ่งปกติจะลงท้ายด้วย “โย” แต่สำเนียงชุงช็องจะกลายเป็น “ยู” ตัวอย่างเช่น คำว่าสวัสดี

 

สำเนียงกลาง (สำเนียงซออุล) 안녕하세요 “อันนย็องฮาเซโย”

สำเนียงชุงช็อง 안녕하세유 “อันนย็องฮาเซยู”

 

นอกจากนี้ บางคำในสำเนียงชุงช็อง ก็แตกต่างไปจากสำเนียงกลางด้วย

 

ตัวอย่างของสำเนียงชุงช็องในภาษาเกาหลี ลองฟังจากคำพูดของผู้ชายผมทรงกะลาครอบในคลิปนี้
 
 
 
 
 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต (เท่านั้น)
 
 
 
ลักษณะภายนอก 
 
 
 
 
- หนุ่มแว่นหน้านิ่ง
 
- มีผมเป็นหงอนพร้อมอีโมเหมือนประเทศแม่ (แต่อีโมจะใส่แว่นด้วย)
 
- สีของผิว ตาและผมจะเป็นตามนี้
 
- แว่นกรอบรี
 
- ติดเสื้อกาวน์ เพราะจะได้เข้าห้องแลบได้เลย ไม่ต้องสวมๆถอดๆ
 
- ที่เสื้อกาวน์ประจำตัวของฮันบัด กระเป๋าเสื้อตรงอกด้านซ้ายจะมีสัญลักษณ์ของเมืองแทจ็อน ซึ่งเป็นรูปดอกแมกโนเลีย
 
 
ส่วนบริเวณกลางด้านหลังมีคำว่า "It's Daejeon" ซึ่งเป็นสโลแกนของเมืองนี้
 
 
คำว่า “It’s” ในสโลแกนดังกล่าว มาจาก I – Interesting (ความน่าสนใจ), T – Tradition&Culture (วิถีพื้นบ้านและวัฒนธรรม) และ S – Science&Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
 
 
ภาพรวมของเมือง
 
Keyword: ศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ชุมทางคมนาคมที่สำคัญ
 
 
 
แทจ็อนเป็นศูนย์กลางหรือชุมทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟที่สำคัญ และกลายเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารราชการ เมื่อมีการสร้างศูนย์รวมราชการที่เมืองนี้ โดยในช่วงคริสตทศวรรษที่ 1980 หน่วยงานราชการส่วนหนึ่งได้ย้ายจากกรุงซออุลมาที่เมืองนี้ ได้แก่

- กรมศุลกากรเกาหลี
- การรถไฟแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korail)
- กรมป่าไม้เกาหลี เป็นต้น
 
 
การที่เกาหลีใต้มีนโยบายให้เมืองแทจ็อนเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น

- สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลี (KAIST)
- มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี (UST)
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์แทจอน (เป็น 1 ใน 23 โรงเรียนระดับ ม.ปลายที่เน้นวิทยาศาสตร์จากทั้งเกาหลีใต้ เทียบกับไทยก็ประมาณ ร.ร.มหิดลวิทย์ฯ)
 

อุทยานนวัตกรรมแทด็อก (Daedeok Innopolis) ที่อยู่ในเมืองนี้ก็เป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นที่ตั้งของหน่วยงานวิจัยหรือดูแลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ เช่น
 
- สถาบันวิจัยพลังงานทางอะตอมแห่งชาติเกาหลี (KAERI) -> ตัวอย่างสถาบันวิจัยในสาขาฟิสิกส์
- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางเคมีแห่งชาติเกาหลี (KRICT) -> สาขาเคมี
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพแห่งชาติเกาหลี (KRIBB) -> สาขาชีววิทยา
- สถาบันวิทยาศาสตร์โลกและทรัพยากรแร่แห่งชาติเกาหลี (KIGAM) -> สาขาธรณีวิทยา
- สถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติเกาหลี (KASI)
- สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเกาหลี (KISTI) -> สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 
 
อีกทั้งยังมีหน่วยวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (บริษัทผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ) เช่น ซัมซุง หรือ LG ในอุทยานวิทยาศาสตร์นี้ด้วย

การที่เมืองแทจ็อนเป็นศูนย์กลางและแหล่งรวมสถาบันการศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ ทำให้บางครั้งถูกเรียกเป็น "เมืองวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้" "เมืองเทคโนโลยีล้ำสมัย" หรือ "ซิลิคอนวัลเล่ย์แห่งเอเชีย"
 
 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมือง

 

แผนที่ประเทศเกาหลีใต้ แสดงตำแหน่งของเมืองแทจ็อนที่อยู่ตอนกลางของประเทศ
 
 
ภาพถ่ายแสดงลักษณะทางภูมิประเทศของเมือง ที่เป็นแอ่งที่ราบล้อมรอบไปด้วยภูเขา 
[Credit ภาพ: User ‘Yoo Chung’ – Wikimedia.org]
 
 
แผนที่แสดงตัวเมืองแทจ็อนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหรือเนินเขาเล็กๆ (พื้นที่สีเขียว) โดยแบ่งออกเป็น 5 เขต (구 “คู” ซึ่งแยกเป็นพื้นที่สีฟ้า ส้ม เหลือง ชมพู และม่วง) ได้แก่ เขตยูซ็อง เขตแทด็อก เขตซอ เขตชุง และเขตทง นอกจากนียังแสดงเส้นทางคมนาคมในบริเวณเมือง ได้แก่ ทางหลวง (เส้นสีน้ำเงิน), ทางรถไฟ (เส้นสีดำ) และทางรถไฟใต้ดิน (เส้นสีเขียว)
 
 
เมืองแทจ็อนขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 540 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.548 ล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ.2013) นับเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของเกาหลีใต้ หากเทียบทั้งพื้นที่และประชากรกับกรณีของไทยแล้ว จะใกล้เคียงกับฝั่งธนบุรี ที่มีพื้นที่ 450 ตารางกิโลเมตร ประชากร ประชากร 1.772 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2012)
 
กราฟแสดงจำนวนประชากรของเมืองแทจอนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 (เกือบ 7 หมื่นคน) จนถึงปี ค.ศ.2006 (เกือบ 1.5 ล้านคน)
[ที่มาของกราฟ: wikipedia]
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของเมือง (เทียบเป็นการเจริญเติบโตของตัวละคร)
(การตีความประวัติความเป็นมาของเมืองในรูปการเติบโตของตัวละครจะเขียนเป็นตัวหนังสือสีแดง)
 

1. ก่อนเกิดฮันบัด (ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยโครยอ)

 

- ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จากการขุดค้นพบเศษซากที่เป็นหลักฐานในช่วงยุคหินเก่า แสดงว่าพื้นที่